Wykładowcy Szkoły TCM
lina rozdzielająca

studium

 

Studium Klasycznej Medycyny Chińskiej - studium Kanonu Medycyny Chińskiej Żółtego Cesarza
Foundation of Clasical Chinese Medicine - Study of  Huang Di Nei Jing

            Prof Li Jie –
Dr Li Jie jest profesorem Shandong TCM University, od 20 lat mieszka w Holandi, gdzie prowadzi praktykę lekarską, wykłada w wielu krajach w Europie jest zapraszany na międzynarodowe konferencje i kongresy TCM. Jest współzałożycielem Qing Bai Academy oraz TCM Classics Research Institute and TCM Master Training.
Zajmuje się propagowaniem klasycznej medycyny chińskiej. Jest wybitnym specjalistą w zakresie leczenia chorób wewnętrznych i ginekologicznych, komplementarnego leczenia nowotworów, chorób skóry oraz stresu i zespołu chronicznego zmęczenia.
W 1989 r. ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym w Pekinie.

Następnie uczestniczył w badaniach nad chorobami wątroby wywołanymi przez substancje chemiczne oraz wykorzystaniem ziół chińskich do zapobiegania tym chorobom. W 1997 r. ukończył studia doktoranckie i rozpoczął studia pod kierunkiem profesora Wendelaar Bonga z Uniwersytetu Nijmegen w Holandii.

Prof. dr Li Jie opublikował wiele artykułów naukowych z zakresu fizjologii, endokrynologii, fizjologii stresu oraz programowanej śmierci komórek.

Od roku 1992 prof. dr Li Jie naucza i praktykuje Tradycyjną Medycynę Chińską w Holandii. Jest współzałożycielem TCM School Qingbai (www.qingbai.nl) w Holandii i jest jej opiekunem naukowym oraz wykładowcą. Stworzył także instytut naukowo-badawczy Klasycznej Medycyny Chińskiej (www.tcmclassics.org). Od 1998 r. prowadzi wykłady dla zaawansowanych dla Holenderskiego Lekarskiego Stowarzyszenia Akupunktury (NAAV).

Ponadto prof. dr. Li Jie posiada tytuł profesora przyznany przez Uniwersytet TMCh w Shandong w Chinach. Wykłada na kongresach w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, a także regularnie prowadzi zajęcia na Kongresie TMCh w Rothenburgu.

lek med. Piotr Trojniak

Specjalista chorób wewnętrznych (Akademia Medyczna we Wrocławiu), lekarz Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (Instytut Avicenny w Wiedniu), członek Stowarzyszenia Lekarzy Pochodzenia Polskiego we Francji ,lekarz - wolontariusz Bencheen Free Clinic w Katmandu w Nepalu zajmującej się leczeniem uchodźców tybetańskich oraz Nepalczyków, propagator naturalnej diety opartej o zasady Tradycyjnej Medycyny Chińskiej; wykładowca Studium Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowia we Wrocławiu.

POLECAMY
lina rozdzielająca

Akademia Feng Shui Akademia Terapii Nauralnych Szkoła Coachingu studiuj przez internet
KONTAKT
lina rozdzielająca

Studium Edukacji Ekologicznej
54-237 Wrocław
ul. Starograniczna 28
od pn. do pt; 10:00-19:00

Tel./Fax (71) 355-40-27
(71) 354-60-94

E-mail: see@see.edu.pl

Nr konta:
Santander Bank Polska:
67 1090 2398 0000 0006 0802 6774
Kod SWIFT (BIC code) Santander Bank Polska: WBKPPLPP


strzałka do góry