Program Szkoły TCM

  Szkoła Foundation of Clasical Chinese Medicine

 - Study of  Huang Di Nei Jing opiera się o tłumaczenia bezpośrednio z języka chińskiego , które są na bierząca objaśniane studentom uwzględniając nie tylko sens medyczny ale i uwarunkowania kulturowe oraz aspekt historycznych tekstu.

            Ideą Szkoły jest najpierw – w pierwszym roku nauki – przekazanie studentom podstaw wiedzy TCM na następnie rozwinięciu nauczania o dogłębne klasyczne nauczanie dotyczące leczenia  ziółami, akupunkturą  oraz innych prezentowanych przez TCM metod leczniczych . Jednak napierw student Szkoły będzie zobowiązany poznać metody stawiania diagnozy w oparciu o klasyczne schematy, nauczyć się rozpoznawać różne symptomy chorób oraz zespoły objawów i wzorce chorobowe .

            Szkoła, oprócz wiedzy teoretycznej , chce przekazać dużą dawkę praktyki – obserwacji procesu stawiania diagnozy przez lekarza TCM , metod produkcji preparatów ziołowych TCM oraz zabiegów akupunktury oraz masażu chińskiego .   

Program pierwszego roku nauki:

Sesja I – WPROWADZENIE , YIN I YANG, WU XING , JING QI SHEN ,  Holism Nieba , Człowieka i Ziemii

1. Co to jest CCM – Klasyczna Medycyna Chińska ?
2. Dlaczego opieramy naukę na Klasyce Żółtego Cesarza HUANG DI NEI JING ?
3. Klasyczna Medycyna Chińska , Tradycyjna Medycyna Chińska a medycyna zachodnia – różnice , wspólne ścieżki
4. Filozoficzne i kosmologiczne postawy CCM
5. YIN YANG ,  JING QI SHEN, Holism Nieba , Człowieka i Ziemii
- natura YIN i YANG w Klasyce Żółtego Cesarza
- wzajemne przechodzenie YIN w YANG i YANG w YIN ,
- aspekty YIN i YANG w naturze , w naszym ciele
- nierozerwalność YIN i YANG

6.  WU XING
- WU XING – 5 Przemian i jego zrozumienie w CCM ( wyjaśnienie nieścisłości i nieporozumień związanym z 5 Przemianami – 5 wpływów Niebiańskich i Ziemskich )
- 5 Przemian w naturze
- Cykle w naturze i ich wyraz w WU XING: pory roku , dnia
- kierunki WU XING : Niebiańskie i Ziemskie :wyjaśnienie często pojawiających się nieścisłości dotyczących kierunków 5 Elementów , kontrowersje co do smaków w 5 Elementach
- wzajemne relacje 5 Elementów
- Cykle zależności między ZIEMIĄ OGNIEM WODĄ METALEM i DRZEWEM
- WU XING w CCM
- Używanie zasad wynikających z WU XING w określeniu fizjologii i patologii
- Diagnoza wg WU XING
- Używanie zasad wynikających z WU XING w akupunkturze ( odpowiedni dobór kombinacji punktów akupunkturowych ) oraz w leczeniu ziołami ( kierunki i smaki ziół )

7. JING,  QI , SHEN, Holism Nieba , Człowieka i Ziemii
- podstawowe substancje i koncepcja prawidłowego funkcjonowania ciała
- pojęcie QI
- powstawanie QI i jego przemiana w ciele
- rodzaje QI

Sesja II  - ZANG XIANG – fizjologia i patologia Narządów

1. Podział Narządów na YIN i YANG ( ZANG FU )  ; Narządy Cudowne
2 .Funkcje Narządów ZANG FU przedstawione w SU WEN
3. Pojęcie Narządu jako narząd fizyczny oraz związane z nim funcje i zależności
- Narząd i powiązane z nim tkanki , wydzieliny ciała
- Narząd i powiązane z nim  narządy zmysłów
- Psychosomatyczne relacje Narządów  : emocje , aspekty duchowe
4. Związek Narządów z Sunstancjami Życiowymi
5. Zegar Narządów i jego konsekwencje
6. Narządy i przyporządkowane im smaki , kolory, dźwięki – wyjaśnienie kontrowersji i niejasności z tym związanych w oparciu o cytaty z HDNJ
 

Sesja III - WENG WEN WEN XIE – Metody Diagnozy

1. Wprowadzenie :
- wyjaśnienie pojęcia diagnozy z ujęciu klasycznym : WENG WEN WEN XIE
- Kim jest lekarz ?
- Stawianie diagnozy nie może być czynnością automatyczną ; lekarz – angażowanie się w stawianie diagnozy ( lekarz “z serca” ) - ujęcie klasyczne
- obserwacja pacjenta jako części całości przyrody , wszechświata
- pojedynczy objaw jako wyraz całości.
  
2.  Etapy diagnozy – wprowadzenie

3. Obserwacja :
- stanu Ducha
- wyglądu zewnętrznego ciała
- typy budowy ciała
: jego słabości  i zalety : omówienie Ling Shu

4. Wygląd i postawa ciała :
- „blask” twarzy – wyraz Ducha
- twarz , czoło : kolor twarzy i jej części , rejony twarzy
- nos , uszy – znaczenie terapeutyczne
- zęby i dziąsła
- gardło , krtań
- części / strony ciała YIN i YANG
- kończyny , paznokcie

5. Wywiad
- wprowadzenie – czym jest wywiad ? - klasyczne pytania wywiadu :
-  ból,
- wypróżnienie,
- diureza
- pragnienie i głód
-  odczucie energii i zmęczenie
- sen
- poty
- odczucie zimna i gorąca, gorączka
- pytania o emocje , życie intymne
- specjalne pytania dotyczące kobiet i dzieci
- sztuka zadawania właściwych pytanie : pytania i odpowiedzi mylące
- integracja danych uzyskanych z wywiadu i danych uzyskanych z badania pacjenta

6. Diagnoza z wyglądu języka :

- wprowadzenie : warunki do przeprowadzenia dobrej diagnozy : pora dnia odpowiednia do badania , stan fizyczny i psychiczny lekarza , czas badania

- ciało i nalot języka – wyjaśnienie znaczenia i zastosowanie w diagnozowaniu zaburzeń zewnętrznych i wewnętrznych

- kolor języka : jak właściwie ocenić kolor języka

- nalot

- suchość i nadmierne nawilżenie języka

- korelacja diagnozy z języka i pulsu
 

7. Diagnoza z pulsu:

- wprowadzenie ( pierwszy legendarny lekarz-ptak badający puls Bian Que )

- warunki do badania pulsu : pora badania, ułożenie dłoni, pozycja , odpowiednie nastawienie i stan zdrowia lekarza ( badanie w pośpiechu, stress )

- czynniki utrudniające badanie pulsu : anatomiczne, psychiczne

- typowe miejsce badania pulsu

- sposoby badania pulsu zaczynając od najstarszych wzorców w Klasycznej Medycynie Chińskiej

- pozycje i poziomy pulsu,

- rodzaje pulsu w CCM i w późniejszych opisach

 

8. Diagnoza postawiona na podstawie dotyku i badanie fizykalne :

- badanie temperatury i nawilżenia ciała

- badanie fizykalne kończyn , tułowia , pleców i brzucha

- badanie merdianów i punktów bolesnych

 

9. Stawianie diagnozy na podstawie osłuchiwania i za

- analiza kaszlu, siły i tembru głosu, świstów i rzężeń osłuchowych,

- czkawka, wzdęcia, przelewania w brzuchu i odbijania,

- ziewanie

- zapach potu, moczu, stolca,

- zapach z ust

 

Sesja IV - NAUKA O MERIDIANACH - JING LUO

 

 1. Ogólne wprowadzenie w naukę o meridianach : klasyczne teksty źródłowe przydatne w nauce o meridianach

 2. Punkt akupunkturowy : czym jest ? natura i oddziaływanie . Wyjaśnienie nieścisłości oraz przekłamań jeśli chodzi o nazwy oraz działanie pojedynczych punktów jak i grupy punktów.

 3. Natura Yin lub Yang meridianów: trzy Yin i trzy Yang

 4. Związki między meridianami, zang fu oraz qi i krwią

 5. Związek między nauką o meridianach a wszechświatem

 6. Główne wyodrębnione meridiany: 12 jing mai, 15 luo mai, 365 sun luo, 12 jing bie, 12 jing jin, 12 pi bu, qi jing ba mai.

 7. Odniesienie nauki o meridianach do Yin / Yang i Wu Xing

 8. Zewnętrzne i wewnętrzne ścieżki przebiegu 12 głównych meridianów oraz przepływ QI w meridianach

 9. Ścieżki 12 jing bie

 1. Ścieżki 15 luo mai

 2. Rozprzestrzenianie się 12 jing jin

 3. Rozprzestrzenianie się 12 pi bu

 4. Rodzaje punktów akupunkturowych : podział , działanie , funkcje .

 5. Funkcja meridianów:

 • Rozszerzenie na wszechświat  połączenie całego ciała

 • Przepływ Qi/xue i regulacja Yin / Yang

 • Zapobieganie chorobom i odzwierciedlanie zaburzeń

 • Diagnozowanie i leczenie dolegliwości

 1. Odniesienie ziół do meridianów i zang fu

Sesja V - BIAN ZHENG – SYMPTOMY CHORÓB , DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA

Sesja VI – BING JI – MECHANIZMY PATOLOGII

Sesja VII - LECZENIE

Terminy zjazdów pierwszego roku nauki 2020/21:

18/19/20 wrzesień 2020
16/17/18 paździerrnik 2020
13/14/15 listopad 2020
15/16/17 styczeń 2021
19/20/21 luty 2021
19/20/21 marzec 2021
16/17/18 kwiecień 2021
14/15/16 maj 2021
11/12/13  czerwiec 2021

 

 

 

            Program  jest programem szkoły QI LU

- Qi Lu Nei Ke Shi Bing Liu Pai Chuan Cheng Gong Zuo Shi (China National Inheritance of TCM Academy, Qi Lu School for Miscellaneous Disease) .

Program I roku szkoły :

1. Co to jest CCM – Klasyczna Medycyna Chińska ?
2. Dlaczego opieramy naukę na Klasyce Żółtego Cesarza

HUANG DI NEI JING ?

3. Klasyczna Medycyna Chińska , Tradycyjna Medycyna Chińska a medycyna zachodnia – różnice , wspólne ścieżki
4. Filozoficzne i kosmologiczne postawy CCM
5. YIN YANG ,  JING QI SHEN, Holism Nieba , Człowieka i Ziemii
- natura YIN i YANG w Klasyce Żółtego Cesarza
- wzajemne przechodzenie YIN w YANG i YANG w YIN ,
- aspekty YIN i YANG w naturze , w naszym ciele
- nierozerwalność YIN i YANG

6.  WU XING

- WU XING – 5 Przemian i jego zrozumienie w CCM
( wyjaśnienie nieścisłości i nieporozumień związanym z 5 Przemianami – 5 wpływów Niebiańskich i Ziemskich )
- 5 Przemian w naturze
- Cykle w naturze i ich wyraz w WU XING: pory roku , dnia
- kierunki WU XING : Niebiańskie i Ziemskie :wyjaśnienie często pojawiających się nieścisłości dotyczących kierunków 5 Elementów , kontrowersje co do smaków w 5 Elementach
- wzajemne relacje 5 Elementów
- Cykle zależności między ZIEMIĄ OGNIEM WODĄ METALEM i DRZEWEM
- WU XING w CCM
- Używanie zasad wynikających z WU XING w określeniu fizjologii i patologii
- Diagnoza wg WU XING
- Używanie zasad wynikających z WU XING w akupunkturze ( odpowiedni dobór kombinacji punktów akupunkturowych ) oraz w leczeniu ziołami ( kierunki i smaki ziół )

7. JING,  QI , SHEN, Holism Nieba, Człowieka i Ziemii
- podstawowe substancje i koncepcja prawidłowego funkcjonowania ciała
- pojęcie QI
- powstawanie QI i jego przemiana w ciele
- rodzaje QI


lina rozdzielająca

naturopata

POLECAMY
lina rozdzielająca

Akademia Feng Shui Akademia Terapii Nauralnych Szkoła Coachingu studiuj przez internet
KONTAKT
lina rozdzielająca

Studium Edukacji Ekologicznej
54-237 Wrocław
ul. Starograniczna 28
od pn. do pt; 10:00-19:00

Tel./Fax (71) 355-40-27
(71) 354-60-94

E-mail: see@see.edu.pl

Nr konta:
Santander Bank Polska:
67 1090 2398 0000 0006 0802 6774
Kod SWIFT (BIC code) Santander Bank Polska: WBKPPLPP


strzałka do góry