facebook Radiestezja - Naturopata - Kursy, szkolenia, studium, studia podyplomowe

Radiestezja - Kursy, szkolenia, studium, studia podyplomowe
lina rozdzielająca

Radiestezja - oferta studium we Wrocławiu

Studium Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowia z Wrocławia przygotowuje oraz wydaje uprawnienia w zawodzie Naturopata. Zdobądź atrakcyjny zawód i dyplom uznawany w całej UE! W programie studium m.in. zajęcia z radiestezji w system zaocznym, korespondencyjnym ("distance learning") lub e-learning.

Jesteś aktywny zawodowo? Mieszkasz z dala od ośrodków akademickich? Źle znosisz podróże? Dzięki systemowi korespondencyjnemy nie ważne czy Twoja miejscowość to Wrocław, Poznań, Katowice, Gliwice, Zabrze, Kraków, Zielona Góra, Legnica, Opole, Wałbrzych, Jelenia Góra, Świdnica, Kłodzko, Bolesławiec, Głogów, Leszno, Trzebnica, Brzeg, Oława, Oleśnica, Lubin.

Nie czekaj i zapisz się na kursy, szkolenia, studium, studia podyplomowe.

Zdobądź atrakcyjny zawód! Sprawdź ofertę Studium »

Przedmiot - Radiestezja

Prowadzący: dr Bogusław Białko
Posłuchaj wykładu audio: Radiestezja

Fragmenty skryptu Radiestezja. Zbigniew Królicki.

Dzisiejsza radiestezja to już nie tylko klasyczne różdżkarstwo i poszukiwanie wody, a wiele samodzielnych dyscyplin badawczych, których cechą wspólną jest stosowanie podobnego „sprzętu pomiarowego” i podobnych metod prowadzenia eksperymentu. W radiestezji można dziś wyodrębnić następujące samodzielne dyscypliny:

geotronikę – zajmującą się badaniem, poszukiwaniem i lokalizacją stref i zjawisk anomalii występujących pod i na powierzchni ziemi. Najpopularniejsze badania geotroniczne obejmują poszukiwania wody, minerałów, bogactw naturalnych, określanie stref geopatycznych, dyslokacji geologicznych i uskoków tektonicznych, ekspertyzy działek budowlanych i mieszkań, lokalizację miejsc ucieczki wody ze zbiorników itp.;

biotronikę – badającą procesy psychofizyczne, biofizyczne oraz biochemiczne, towarzyszące różnym formom postrzegania pozazmysłowego (które można też badać za pomocą współczesnej techniki pomiarowej). Jest ona podstawą dla wszelkich działań radiestezyjnych związanych z organizmem człowieka, oddziaływaniami bioinformacyjnymi i bioenergetycznymi, promieniowaniem organizmów żywych i ich pól biologicznych. Biotronika bada wpływ różnych czynników środowiskowych oraz pożywienia, leków, odzieży i materiałów budowlanych na organizm człowieka. Obejmuje też diagnostykę medyczną i weterynaryjną. Do biotroniki zalicza się niekiedy także architektoniczne planowanie przestrzeni z wykorzystaniem czynników radiestezyjnych.

fitotronikę – zwaną fitoradiestezją, zajmującą się zjawiskami związanymi roślinami – ich wpływem na człowieka, zwierzęta i inne rośliny, oraz wpływem człowieka, zwierząt i innych roślin na rośliny. Bada ona wzajemne związki, sympatie i antypatie, polaryzację i jonizację powietrza przez rośliny. Uczy wykorzystania tych zjawisk na działce, w ogródku, w domu, w kształtowaniu klimatu mieszkań i miejsc pracy. Zajmuje się też aspektami filozoficznymi radiestezji, jej związkami z przyrodą i filozofią przyrody, ochroną środowiska, problemami ekologicznymi i etycznymi. Wiele elementów fitotroniki jest z powodzeniem wykorzystywanych w rolnictwie i uprawach biodynamicznych.

teleradiestezję – najbardziej frapującą i zarazem najbardziej kontrowersyjną dziedzinę radiestezji, obejmującą poszukiwanie na odległość, w czasie i przestrzeni. Jest to działanie za pomocą map, planów, szkiców i zdjęć, najczęściej przy użyciu tak zwanego „świadka”. Jest to raczej specyficzna metoda prowadzenia prac radiestezyjnych niż samodzielna dziedzina radiestezji. Większość radiestetów zalicza ją jednak do samodzielnych działów radiestezji.

Przedstawiony podział i omówienie tych dziedzin nie wyczerpują możliwości i przykładów zastosowań radiestezji. Podział ten na pewno nie jest ostateczny. Problem jest tym bardziej złożony, że pośród radiestetów nie ma zgodności, co jeszcze wchodzi w skład radiestezji. Niekiedy do radiestezji zalicza się też psychotronikę z jej działami: telepatią, telekinezą i telegnozją.

Stosowany jest też podział uwzględniający rodzaj wykorzystywanego sprzętu radiestezyjnego, a więc różdżkarstwo i wahadlarstwo. Stworzenie w naszym kraju pewnych podstaw prawnych do rozwoju radiestezji wprowadziło też podział na radiestezję badawczą i radiestezję zawodową, oraz ...

Jakie są zasady prowadzenia ekspertyz radiestezyjnych

Mówiąc o zasadach, starajmy się pamiętać o wszystkich, koncentrując się na tych, których nadrzędnym celem jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa pracy radiestety. Niezależnie od treści w nich zawartych, sposobu formułowania czy ewentualnych skutków wynikających z ich nieprzestrzegania, wszystkie te normy można w skrócie określić następująco: radiesteta powinien tak postępować, aby jak najkrócej przebywać w strefie promieniowania szkodliwego.

Nie oznacza to pośpiechu i pobieżnej pracy, chociaż obecność radiestety w zasięgu promieniowania wiąże się z kontaktem z promieniowaniem szkodliwym. Powinien on trwać tylko tyle, ile wymaga tego uzyskanie wyraźnego i jednoznacznego ruchu różdżki lub wahadła – ani sekundy dłużej.

Pracę w terenie, ekspertyzy mieszkań i działek budowlanych (czyli wszystko to, czym zajmuje się radiestezja zawodowa) powinna poprzedzać dokładna lustracja i w miarę dokładne zapoznanie się z topografią i konfiguracją terenu czy rozkładem mieszkania. To zaznajomienie się z terenem powinno być przeprowadzone bez używania jakiegokolwiek sprzętu radiestezyjnego i bez nastawiania się na odbiór jakichkolwiek sygnałów radiestezyjnych. Takie postępowanie ma na celu zaplanowanie trasy poruszania się z różdżką czy wahadłem, wprowadzenie ewentualnych korekt do stosowanych metod pracy i wyboru sprzętu ...

Dokładna wizja lokalna przeprowadzona w terenie, na przykład przy poszukiwaniu wody, pozwala od razu wyeliminować te miejsca, gdzie wody na pewno nie będzie, jak i wskazać te, gdzie jest duże prawdopodobieństwo występowania wody. Przedmiotem analizy są przede wszystkim stan oraz rodzaj flory i fauny. Taka analiza to praktyczne wykorzystanie wiadomości teoretycznych na temat „upodobań” zwierząt i roślin. Eliminuje to też miejsca, gdzie ze względów zewnętrznych studnia nie będzie mogła być zlokalizowana: bliskości cieków ....

Takie przygotowanie do ekspertyzy pozwoli na zaoszczędzenie czasu pracy z różdżką czy wahadłem i tym samym skróci czas, w którym radiesteta jest najbardziej narażony na promieniowanie szkodliwe. Jednocześnie można zaryzykować stwierdzenie, że w końcowym efekcie ta oszczędność będzie znikoma, a w niektórych przypadkach takie prowadzenie poszukiwań przyczyni się nawet do przedłużenia okresu przebywania radiestety na ...

Na pewno tak, ale musimy pamiętać, że z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy radiestety najbardziej niekorzystny jest ten okres, w którym nastawiony jest on bezpośrednio na odbiór promieniowania geopatycznego, czyli w zasadzie wtedy, gdy trzyma w dłoniach sprzęt biofizyczny – i to właśnie ten okres powinien być jak najkrótszy.

Następnym elementem prawidłowo prowadzonej ekspertyzy jest eliminacja już na wstępie wszystkich czynników, które mogą być powodem dekoncentracji i zakłócać jej przebieg. Ekspertyza powinna być prowadzona bez podpowiadaczy i kibiców, w spokoju, samotności, przy odpowiednim nastawieniu ...

Nastawienie wewnętrzne, będąc pojęciem umownym, oznacza zespół cech psychofizycznych, takich jak zupełny spokój wewnętrzny i harmonia, rozluźnienie fizyczne, z jednoczesnym skupieniem i koncentracją uwagi. Zakłócenie któregoś z tych elementów stanowi wzrost zagrożenia zdrowia radiestety, powoduje szybsze zmęczenie i większe prawdopodobieństwo popełnienia błędów ...

Copyright © Zbigniew Królicki 1997,
Prawa autorskie są własnością wydawnictwa KOS

Naucz się jak zdrowo żyć! Sprawdź ofertę Studium »

POLECAMY
lina rozdzielająca

Akademia Feng Shui Akademia Terapii Nauralnych Szkoła Coachingu studiuj przez internet
KONTAKT
lina rozdzielająca

Studium Edukacji Ekologicznej
54-237 Wrocław
ul. Starograniczna 28
pn. 9-16, wt.-pt. 9-17

Tel./Fax (71) 355-40-27
(71) 354-60-94

E-mail: see@see.edu.pl

Nr konta:
BZ.WBK I o / Wrocław
67 1090 2398 0000 0006 0802 6774
Kod SWIFT: WBKPPLPP


strzałka do góry