Naturopata - Nabór - Kursy, szkolenia, studium, studia podyplomowe
lina rozdzielająca

Naturopata, naturoterapia, naturoterapeuta - Wrocław - Kursy, szkolenia, studium, studia podyplomowe - Nabór

naturopata

Zostań  Naturoterapeutą!
 

Zdobądź atrakcyjny zawód i dyplom uznawany w całej UE
System zaoczny, korespondencyjny oraz e-learning
 

Studium Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowia przygotowuje
oraz wydaje uprawnienia w zawodzie Naturopata.

Kim jest Naturopata:

Stosuje naturalne metody terapii i wspomagania zdrowia np. takie jak: ziołolecznictwo, dietoterapia, akupresura, akupunktura, refleksoterapia, shiatsu, masaż rewitalizacyjny, hydroterapię, irydologię, homeopatie, hipnozę, relaksację, medytację i inne w połączeniu ze zdobyczami współczesnej nauki i medycyny; udziela porad dotyczących higieny życia, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej; poprawia jakość życia pacjentów i promuje zdrowy styl życia. 

Zawód Naturopaty, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. nr 82 poz. 537 z 27 kwietnia 2010r) został wpisany do klasyfikacji zawodów pod nazwą Naturopata (kod zawodu 323009).

Zyskaj uprawnienia w zawodzie Naturoterapeuta

 • 3 tryby kształcenia: zaoczny, korespondencyjny i e-learningowy

 • tylko 5 semestrów

 • wykwalifikowana kadra z dużym doświadczeniem

 • nauka zakończona egzaminem państwowym

  W programie studium zaocznego m.in. zajęcia z:

Dietetyki 5 Przemian, Makrobiotyki, Klasycznej Medycyny Chińskiej, Diagnostyki wg CCM, Anatomii i Fizjologii, Ziołolecznictwa, Ziołolecznictwa Chińskiego, Masażu Siatsu,  Akupresury,  Psychologii Komunikacji, Psychologii Społecznej,  Psychologii Przestrzeni, Psychoterapii NLP, Terapii Dźwiękiem, Twórczej Wizualizacji, Wizualizacji Medycznych, Bioterapii, Mesmeryzmu, Czkroterapii, Kinezjologii, Refleksoterapii, Litoterapii, Metody Silvy, Radiestezji, Radiestezji Terapeutycznej, Hata Jogi, Qi Gong, Tai Chi Chuan,

Dołącz do Studium Edukacji Ekologicznej (rok powstania 1992) i skorzystaj z naszego ponad 31-letniego doświadczenia.

Nabór trwa. Nie czekaj!

Studium kształci w systemie zaocznym i nauczania korespondencyjnego "Distance learning" oraz
E Learning.

Nauka trwa pięć semestrów, przebiega w trybie nie odbiegającym od powszechnie znanych zwyczajów akademickich.

System zaoczny

O przyjęciu do Studium decyduje kolejność składnia dokumentów oraz wpłata wpisowego.

Następujące dokumenty należy składać w sekretariacie Studium lub przysłać pocztą lub e-mailem:

 • ankieta (można pobrać tutaj)
 • oryginał lub odpis świadectwa szkoły średniej lub wyższej
 • trzy zdjęcia
 • dyplomy lub świadectwa ukończonych kursów i szkoleń.

Nabór Uzupełniający
Kwalifikacja złożonych dokumentów odbędzie się. 15 czerwca 2023r.
Dokumenty prosimy składać  do 10 czerwca 2023r.
Każda z aplikujących osób  otrzyma informację o wyniku kwalifikacji telefonicznie lub e mailem.
 

Opłaty obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023:

 • wpisowe - 230 zł
 • czesne miesięczne - 450 zł.
W ramach tej opłaty każdy słuchacz otrzymuje indeks.

W systemie zaocznym zajęcia dobywają się raz w miesiącu w piętek 16:00-20:00 sobotę 9:00-20:00 i niedzielę 8:00-14:00. Studium dysponuje własnymi sześcioma salami wykładowymi, salą do masaży i salą gimnastyczną ze sprzętem do ćwiczeń Jogi.

naturopata

 

System korespondencyjny "Distance learning"

Terminy przyjęć: cały rok

Zgłoszenia do Studium przyjmowane są cały rok. Studentów "distanse learning" nie obowiązują egzaminy wstępne. W systemie tym, nie są przyznawane stypendia naukowe, nie obowiązuje opłata egzaminacyjna i wpisowe, a opłaty za naukę dokonuje się semestralnie na początku każdego semestru w wysokości 640 zł. Opłaty za każdy rozpoczynający się semestr należy przesłać na adres Studium lub na konto przed jego rozpoczęciem.

W trakcie roku akademickiego student konsultuje się z nauczycielem w wyznaczonych terminach, dwukrotnie w roku składa prace zaliczeniowe. Naukę w Studium kończy egzamin wewnętrzny lub państwowy w zawodach naturoterapeuta, radiesteta lub bioenergoterapeuta.
Przyjęcie do studium następuje po złożeniu ankiety, w której proszę podać motywację podjęcia nauki w Studium, dokładny adres do korespondencji, email, numer telefonu oraz trzy fotografie, odpis świadectwa szkoły średniej.

Po złożeniu ankiety i dokonaniu wpłaty student otrzymuje drogą listowną indeks, komplet materiałów, na które składają się: skrypty przedmiotowe obowiązujące w semestrze, tematy prac kontrolnych i zaliczeniowych, wskazania i kierunki własnej praktyki, terminy składania prac i spotkań konsultacyjnych oraz warunki zaliczeń, informacje o nauczycielu-konsultancie, który będzie odpowiedzialny za przebieg procesu nauczania. Z nauczycielem-konsultantem student będzie mógł się kontaktować telefonicznie w wyznaczonych terminach lub listownie.

Studiowanie systemem "distance learning" jest szczególnie atrakcyjne dla ludzi aktywnych zawodowo, z miast oddalonych od ośrodków akademickich, źle znoszących męczące podróże, dla których kształcenie w tradycyjnym systemie zaocznym jest po prostu niemożliwe.

W ramach studium korespondencyjnego są realizowane następujące przedmioty:
Semestr pierwszy:
Podstawy psychologii, Podstawy ekologii, Podstawy radiestezji, Feng  Shui cz. I, Dietetyki.
Semestr drugi:  Psychologia Komunikacji, Podstawy Ekologii II, Podstawy Radiestezji II, Medycyna Chińska, Feng Shui II, Tai Chi.
Semestr trzeci: Anatomia i fizjologia, Podstawy homeopatii, Medycyna Chińska cz. II, Masaż klasyczny, Feng Shui cz. III oraz Radiestezja terapeutyczna.
Semestr czwarty: Anatomia i fizjologia, Dietoterapia, Makrobiotyka, Medycyna Chińska III,  Radiestezja terapeutyczna II.
Semestr piąty: Ziołolecznictwo, Amulety i Talizmany, Wizualizacje Terapeutyczne z płytą CD oraz zalecenia i test z Anatomii i fizjologii.  

Polega on na samodzielnym studiowaniu pod kontrolą naukową nauczycieli - konsultantów, którzy kierują procesem nauczania, pomagając w skutecznym opanowaniu wiedzy i umiejętności. Umożliwia indywidualny tok studiów. Pozwala na pełne opanowanie wiedzy i umiejętności zawartej w programie nauczania Studium stacjonarnego czy zaocznego.

Wiedza zdobyta w czasie samodzielnej nauki jest uzupełniana w czasie spotkań konsultacyjnych po każdym semestrze. Są to spotkania dwudniowe po semestrze zimowym (sobota niedziela) oraz sześciodniowe po semestrze letnim (praktyki wakacyjne 02-09 września).

W tym roku praktyki odbędą się  02-09 września.  Wyżywienie całodzienne plus zakwaterowanie to 1950 zł. 
Praktyka jest dość intensywna. Zaczynamy pierwszego dnia po śniadaniu. Zajęcia będą się odbywały od rana do wieczora z przerwami na posiłki.
W ramach praktyk realizowane będą przedmioty dla Terapii Naturalnych: 

Feng shui,  Psychologia komunikacji,  Radiestezja praktyczna, Twórcza wizualizacja,  Refleksoterapia,
Terapia manualne Medycyna chińska, Tai-Chi.  Radiestezja Terapeutyczna, Dietoterapia, Bioterapia
, Wizualizacje medyczne, Shiatsu, Kinezjologia, Terapia manualna, Psychoterapia  NLP, Seminarium dyplomowe, Chi Kung Medyczny. (Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany programu praktyk).

Jest to jednocześnie okazja do wzajemnego poznania się słuchaczy i wykładowców, dyskusji i wymiany poglądów. Piąty, ostatni semestr przeznaczony jest na uzyskanie dyplomu.

System E Learning - 2022/23

Terminy przyjęć: cały rok

Zgłoszenia do Studium w tym systemie nauki przyjmowane są cały rok, a semestr rozpoczyna się w momencie dokonania wpłaty.

Studentów - e-learning nie obowiązują egzaminy wstępne, ani opłaty: egzaminacyjna i wpisowa. Opłaty za naukę dokonuje się semestralnie, przed rozpoczęciem następnego semestru, w kwocie 590 zł.
 
Po wypełnieniu formularza (można to zrobić), rejestracji w systemie e-learning (można to i dokonaniu wpłaty student otrzymuje dostęp do wszystkich przedmiotów w danym semestrze. Drogą e-mailową zostanie wysłany kod umożliwiający dostęp do materiałów danego semestru, dostęp do informacji dla słuchaczy Studium i forum słuchaczy oraz indywidualny kontakt z wykładowcami.

Treści zawarte w skryptach są poparte wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym wykładowców. W trakcie nauki zapewniamy Państwu pomoc nauczyciela. Student może konsultować się z nauczycielem za pomocą komputera lub w czasie spotkania konsultacyjnego po każdym semestrze. Po pierwszym/drugim oraz po trzecim/czwartym semestrze przewidziane są tygodniowe spotkania wyjazdowe poświęcone praktyce Naturoterapii.
W ramach systemu E Learning są realizowane następujące przedmioty:
 

Semestr pierwszy:

 • Podstawy Feng Shui cz. I
 • Radiestezja cz. I
 • Podstawy Psychologii
 • Medycyna Chińska cz. I
 • Podstawy Dietetyki
 • Podstawy Ekologii cz.I

Semestr drugi:

 • Medycyna Chińska cz. II
 • Radiestezja cz. II
 • Podstawy Feng Shui cz. II
 • Anatomia i Fizjologia cz. I
 • Psychologia komunikacji
 • Podstawy Ekologii cz. II

Semestr trzeci:

 • Medycyna Chińska cz. III
 • Radiestezja Terapeutyczna cz. I
 • Homeopatia
 • Anatomia i Fizjologia cz. II
 • Twórcza wizualizacja
 • Masaż Rewitalizacyjny

Semestr czwarty:

 • Radiestezja Terapeutyczna II
 • Bioterapia cz 1
 • Anatomia i Fizjologia cz. III
 • Makrobiotyka
 • Dietoterapia

Semestr piąty:

 • Ziołolecznictwo
 • Bioterapia cz 1I
 • Anatomia i Fizjologia cz .IV
 • Wizualizacje Terapeutyczne


Naukę w Studium kończy semestr, w którym nastąpi złożenie pracy dyplomowej i uzyskanie tytułu Naturoterapeuty.

Nauka w Studium jest podzielona na pięć semestrów. Do każdego przedmiotu są przewidziane testy zaliczeniowe. Po wypełnieniu testów można przejść do następnego semestru, jednak nie jest konieczne zaliczenie wszystkich testów, aby rozpocząć drugi semestr. Żeby przystąpić do trzeciego semestru konieczne jest zaliczenie pierwszego semestru i analogicznie aby przystąpić do czwartego trzeba zaliczyć drugi.

W ten sposób umożliwiamy Państwu indywidualny tryb zaliczania przedmiotów w semestrze ułatwiając rozwój zainteresowań kierunkowych.

POLECAMY
lina rozdzielająca

Akademia Feng Shui Akademia Terapii Nauralnych Szkoła Coachingu studiuj przez internet
KONTAKT
lina rozdzielająca

Studium Edukacji Ekologicznej
54-237 Wrocław
ul. Starograniczna 28
pn. 9-16, wt.-pt. 9-18,
sobota 09-15:00

Tel. 71)/ 355-40-27; 71/ 354-60-94 kom 698 850 891

E-mail: see@see.edu.pl

Nr konta:
Santander Bank Polska:
67 1090 2398 0000 0006 0802 6774
Kod SWIFT (BIC code) Santander Bank Polska: WBKPPLPP


strzałka do góry