Internet: see.edu.pl       E-mail: see@see.edu.pl

Wprowadź dane rejestracyjne:Nazwa użytkownika:

(Od 3 do 40 znaków, bez spacji , litery i cyfry)

Hasło:

(Od 6 do 40 znaków, złożone z liter,cyfr i znaków specjalnych)

Powtórz hasło:

(Podane hasła muszą być identyczne)

Imię:

Nazwisko:

E-mail:

Na ten adres zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji

Regulamin:
Akceptuję regulamin


Akceptując regulamin zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim zasad.
Informacje zawarte w formularzu będą przetwarzane wyłącznie przez administratora: Studium Edukacji Ekologicznej 54-237 Wrocław, ul. Starograniczna 28, w celu informowania o działalności Studium oraz spraw dotyczących właściciela danych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zgłoszenia. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, w celu ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Studium Edukacji Ekologicznej 54-237 Wrocław, ul. Starograniczna 28.

 Strona startowa© Studium Edukacji Ekologicznej    |    Wszelkie prawa zastrzeżone    |    Portal na licencji: TWilk