Studium Klasycznej Medycyny Chińskiej
lina rozdzielająca


Studium Klasycznej Medycyny Chińskiej - studium Kanonu Medycyny Chińskiej Żółtego Cesarza
Foundation of Clasical Chinese Medicine - Study of  Huang Di Nei Jing

O Szkole:

Szkoła Foundation of Clasical Chinese Medicine

 - Study of  Huang Di Nei Jing powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie zdobywania wiedzy z zakresu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej bezpośrednio ze źródła. Źródła wiedzy Medycyny Chińskiej jakim jest Klasyka Żółtego Cesarza Huang Di Nei Jing. Dlaczego jest potrzeba, przy obecnych licznych placówkach kształcących studentów TCM, stworzenia kolejnej?

Przez ostatnie lata obecności Tradycynej Medycyny Chińskiej w Europie pojawiła się tendencja to marginalizowania dzieł klasycznych . Przez niektórych terapeutów nawet w Chinach traktowana jest jest ważne ale jednak historyczne już pozycje , które nie do końca pasują co “nowoczesnych “ czasów. Potrzeba dogłębnego studiowania wers po wersie tych dzieł wydawała się z  czasem nie do końca potrzebna i wrecz nudna . Dla wielu lekarzy TCM klasyczne receptury ziołowe było być może inspiracją ale raczej historyczną , nie do zastosowania obecnie.

            Okazuje się jednak ,że klasyczne receptury zarówno ziołowe jak i starożytne kombinacje punktów akupunkturowych są nie tylko potrzebą poznania początków TCM ale doskonale sprawdzają się współcześnie . Ich prosty mechanizm , często skromny wygląd niosą ze sobą potężny ładunek wiedzy i niewyobrażalną skuteczność terapeutyczą .

            Tak jak słynna receptura GUI ZHI TANG tak i kombinacje punktów akupunkturpwych opisywanych w dziele Huang Di Nei Jing swą siłę czerpią w dogłębnym zrozumieniu mechanizmów rządzących fizjiologią  i patologią i doskonałym dopasowaniu ich do diagnozy schorzenia .

            Do zrozumienia jednak tej starożytnej, sięgającej 7000 lat wstecz wiedzy potrzeby jest przewodnik , który znając wiedzę medyczną ale i uwarunkowania kulturowe jest w stanie odczytać starożytne teksty , odczytać Zapomniałą Mądrość i przekazać ją współczesnym. Tym przewodnikiem jest profesor Li Jie. 

            Prof Li Jie –
Dr Li Jie jest profesorem Shandong TCM University, od 20 lat mieszka w Holandi, gdzie prowadzi praktykę lekarską, wykłada w wielu krajach w Europie jest zapraszany na międzynarodowe konferencje i kongresy TCM. Jest współzałożycielem Qing Bai Academy oraz TCM Classics Research Institute and TCM Master Training.
Zajmuje się propagowaniem klasycznej medycyny chińskiej. Jest wybitnym specjalistą w zakresie leczenia chorób wewnętrznych i ginekologicznych, komplementarnego leczenia nowotworów, chorób skóry oraz stresu i zespołu chronicznego zmęczenia.
W 1989 r. ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym w Pekinie.

Następnie uczestniczył w badaniach nad chorobami wątroby wywołanymi przez substancje chemiczne oraz wykorzystaniem ziół chińskich do zapobiegania tym chorobom. W 1997 r. ukończył studia doktoranckie i rozpoczął studia pod kierunkiem profesora Wendelaar Bonga z Uniwersytetu Nijmegen w Holandii.

Prof. dr Li Jie opublikował wiele artykułów naukowych z zakresu fizjologii, endokrynologii, fizjologii stresu oraz programowanej śmierci komórek.

Od roku 1992 prof. dr Li Jie naucza i praktykuje Tradycyjną Medycynę Chińską w Holandii. Jest współzałożycielem TCM School Qingbai (www.qingbai.nl) w Holandii i jest jej opiekunem naukowym oraz wykładowcą. Stworzył także instytut naukowo-badawczy Klasycznej Medycyny Chińskiej (www.tcmclassics.org). Od 1998 r. prowadzi wykłady dla zaawansowanych dla Holenderskiego Lekarskiego Stowarzyszenia Akupunktury (NAAV).

Ponadto prof. dr. Li Jie posiada tytuł profesora przyznany przez Uniwersytet TMCh w Shandong w Chinach. Wykłada na kongresach w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, a także regularnie prowadzi zajęcia na Kongresie TMCh w Rothenburgu.

            Szkoła Foundation of Clasical Chinese Medicine

 - Study of  Huang Di Nei Jing  jest więc nie tylko powrotem do źródła , podróżą w czasie ale i gwarancją nieomylności informacji, gdyż Huang Di Nei Jing (Klasyka Żółtego Cesarza )  jest niekwestionowaną biblią Medycyny Chińskiej i wszystkich dziedzin medycznych i paramedycznych z nią związanych.

            Istotnym elementem pozyskiwania wiedzy jest zawsze posiadanie materiałów źródłowych . Istnieją w Europie  szkoły TCM opierające swoją wiedzę na anglojęzycznych tłumaczeniach klasycznych dzieł chińskich , które , choć często bardzo dokładne, obarczone są zawsze błędem tłumaczenia , wynikającym z faktu wielkiej trudności tłumaczeń nie tylko tekstów klasycznych ale tekstów starożytnych i to tego tekstów medycznych .

            Szkoła Foundation of Clasical Chinese Medicine

 - Study of  Huang Di Nei Jing opiera się o tłumaczenia bezpośrednio z języka chińskiego , które są na bierząca objaśniane studentom uwzględniając nie tylko sens medyczny ale i uwarunkowania kulturowe oraz aspekt historycznych tekstu.

            Ideą Szkoły jest najpierw – w pierwszym roku nauki – przekazanie studentom podstaw wiedzy TCM na następnie rozwinięciu nauczania o dogłębne klasyczne nauczanie dotyczące leczenia  ziółami, akupunkturą  oraz innych prezentowanych przez TCM metod leczniczych . Jednak napierw student Szkoły będzie zobowiązany poznać metody stawiania diagnozy w oparciu o klasyczne schematy, nauczyć się rozpoznawać różne symptomy chorób oraz zespoły objawów i wzorce chorobowe .

            Szkoła , oprócz wiedzy teoretycznej , chce przekazać dużą dawkę praktyki – obserwacji procesu stawiania diagnozy przez lekarza TCM , metod produkcji preparatów ziołowych TCM oraz zabiegów akupunktury oraz masażu chińskiego .   

            Program  jest programem szkoły QI LU

- Qi Lu Nei Ke Shi Bing Liu Pai Chuan Cheng Gong Zuo Shi (China National Inheritance of TCM Academy, Qi Lu School for Miscellaneous Disease) .

Program I roku szkoły :

Styczeń 2020 ( 10-12 I) :

1. Co to jest CCM – Klasyczna Medycyna Chińska ?
2. Dlaczego opieramy naukę na Klasyce Żółtego Cesarza

HUANG DI NEI JING ?

3. Klasyczna Medycyna Chińska , Tradycyjna Medycyna Chińska a medycyna zachodnia – różnice , wspólne ścieżki
4. Filozoficzne i kosmologiczne postawy CCM
5. YIN YANG ,  JING QI SHEN, Holism Nieba , Człowieka i Ziemii
- natura YIN i YANG w Klasyce Żółtego Cesarza
- wzajemne przechodzenie YIN w YANG i YANG w YIN ,
- aspekty YIN i YANG w naturze , w naszym ciele
- nierozerwalność YIN i YANG

6.  WU XING

- WU XING – 5 Przemian i jego zrozumienie w CCM
( wyjaśnienie nieścisłości i nieporozumień związanym z 5 Przemianami – 5 wpływów Niebiańskich i Ziemskich )
- 5 Przemian w naturze
- Cykle w naturze i ich wyraz w WU XING: pory roku , dnia
- kierunki WU XING : Niebiańskie i Ziemskie :wyjaśnienie często pojawiających się nieścisłości dotyczących kierunków 5 Elementów , kontrowersje co do smaków w 5 Elementach
- wzajemne relacje 5 Elementów
- Cykle zależności między ZIEMIĄ OGNIEM WODĄ METALEM i DRZEWEM
- WU XING w CCM
- Używanie zasad wynikających z WU XING w określeniu fizjologii i patologii
- Diagnoza wg WU XING
- Używanie zasad wynikających z WU XING w akupunkturze ( odpowiedni dobór kombinacji punktów akupunkturowych ) oraz w leczeniu ziołami ( kierunki i smaki ziół )

7. JING,  QI , SHEN, Holism Nieba, Człowieka i Ziemii
- podstawowe substancje i koncepcja prawidłowego funkcjonowania ciała
- pojęcie QI
- powstawanie QI i jego przemiana w ciele
- rodzaje QI

 

 

POLECAMY
lina rozdzielająca

Akademia Feng Shui Akademia Terapii Nauralnych Szkoła Coachingu studiuj przez internet
KONTAKT
lina rozdzielająca

Studium Edukacji Ekologicznej
54-237 Wrocław
ul. Starograniczna 28
pn. 9-16, wt.-pt. 9-17

Tel.
071/ 354-60-94

E-mail: see@see.edu.pl

Nr konta:
Santander Bank Polska:
67 1090 2398 0000 0006 0802 6774
Kod SWIFT (BIC code) Santander Bank Polska: WBKPPLPP


strzałka do góry